دوره های TOLIMO

آزمون TOLIMO جهت سنجش مهارت زبان انگلیسی داوطلبان متقاضی در در رشته های پزشکی و پیراپزشکی داخل کشور برگزار می شود.
این آزمون از 2 بخش تستی و تشریحی تشکیل شده که بخش اول شامل:
شنیدار 35 سوال
دستور زبان 35 سوال
خواندن و درک مطلب 35 سوال
و مجموعاً 105 سوال
در بخش دوم هم موضوعی ارایه می شود که باید در مدت زمان 30 دقیقه انشایی در مورد آن نوشته شود، یعنی بخش نوشتار.
من دکتر مهرداد رضائی عضو هیئت علمی دانشگاه در دوره آموزشی آمادگی آزمون TOLIMO به شما کمک میکنم که در این آزمون به راحتی قبول شوید.

خواندن و درک مطلب و واژگان آزمون TOLIMO

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی

دستور زبان و نگارش آزمون TOLIMO

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی

آموزش شنیدار و درک مطلب شفاهی آزمون TOLIMO

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی

آموزش نوشتار آزمون TOLIMO

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی

خواندن و درک مطلب آزمون TOLIMO

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی