دوره های Pre Intermediate

سلام به سطح Pre-intermediate خوش آمدید
با تهیه هر پنج درس این سطح (Speaking-Reading-Writing-Listening & Accent-Movie Talk) شما می توانید از گروه های تلگرام و کارگاه های آنلاین به مدت هفت تا ده هفته استفاده نمایید.
بیست و چهار ساعت بعد از خرید کامل درس های یک سطح، شما به گروه های تلگرام و کارگاه های آنلاین ملحق خواهید شد.
توجه داشته باشید بسته هایی که تهیه می فرمایید فقط و فقط 30% از آموزش ما خواهند بود، و تنها با تهیه هر پنج درس 70% دیگر به شما ارئه خواهد شد. 70% دیگر شامل 40% سه گروه تلگرام و 30% حضور در کارگاه های آنلاین است.

کارگاه های آنلاین یک روز در هفته در چندین زمان مختلف در روزهای هفته برگزار می شوند که شما می توانید در یکی از آنها شرکت نمایید. پس از تهیه دوره، مشاور آموزشی ما شما را در یکی از آن ساعت ها بسته به انتخاب شما قرار خواهد داد.

در این سطح شما در یک گروه تلگرام و یک کانال تلگرام اضافه خواهید شد. در کانال تلگرام شما فیدبک تصحیح voice ها را خواهید گرفت و در گروه تلگرام هر روز تکلیف خواهید داشت که پس از انجام و ارسال، توسط همکاران ما تصحیح خواهند شد.

Pre-Intermediate Reading-Based Writing

885,000 تومان
مدرس : سعید رضایی

Pre-Intermediate Reading

585,000 تومان
مدرس : سعید رضایی

Pre-Intermediate Speaking

885,000 تومان
مدرس : سعید رضایی

Pre-intermediate Listening & Accent

585,000 تومان
مدرس : سعید رضایی

Pre-intermediate Movie Talk

585,000 تومان
مدرس : سعید رضایی