دوره های True Beginner

سلام به سطح True beginner خوش آمدید
با تهیه هر چهار درس این سطح (Reading-Speaking-Listening & Accent, common mistakes) شما می توانید از گروه های تلگرام و کارگاه های آنلاین به مدت هفت تا ده هفته استفاده نمایید.
بیست و چهار ساعت بعد از خرید کامل درس های یک سطح، شما به گروه های تلگرام و کارگاه های آنلاین ملحق خواهید شد.
توجه داشته باشید بسته هایی که تهیه می فرمایید فقط و فقط 30% از آموزش ما خواهند بود، و تنها با تهیه هر چهار درس 70% دیگر به شما ارئه خواهد شد. 70% دیگر شامل 40% دو گروه تلگرام و 30% حضور در کارگاه های آنلاین است.

کارگاه های آنلاین یک روز در هفته در چندین زمان مختلف در روزهای هفته برگزار می شوند که شما می توانید در یکی از آنها شرکت نمایید. پس از تهیه دوره، مشاور آموزشی ما شما را در یکی از آن ساعت ها بسته به انتخاب شما قرار خواهد داد.

در این سطح شما در یک گروه تلگرام و یک کانال تلگرام اضافه خواهید شد. در کانال تلگرام شما فیدبک تصحیح voice ها را خواهید گرفت و در گروه تلگرام هر روز تکلیف خواهید داشت که پس از انجام و ارسال، توسط همکاران ما تصحیح خواهند شد.

True Beginner Listening & accent

825,000 تومان
مدرس : سعید رضایی

True Beginner Speaking

1,235,000 تومان
مدرس : سعید رضایی

True Beginner Reading

825,000 تومان
مدرس : سعید رضایی

True Beginner Common Mistakes

600,000 تومان
مدرس : رضوان باغی