دوره های Zero

سلام به سطح Zero خوش آمدید
با تهیه هر دو درس این سطح (Reading و Speaking) شما می توانید از گروه تلگرام و کارگاه های آنلاین به مدت چهار تا شش هفته استفاده نمایید.
بیست و چهار ساعت بعد از خرید کامل درس های یک سطح، شما به گروه تلگرام و کارگاه های آنلاین ملحق خواهید شد.
توجه داشته باشید بسته هایی که تهیه می فرمایید فقط و فقط 30% از آموزش ما خواهند بود، و تنها با تهیه هر دو درس 70% دیگر به شما ارئه خواهد شد. 70% دیگر شامل 40% گروه تلگرام و 30% حضور در کارگاه های آنلاین است.

برای این دوره، در روزهای مختلف هفته ورکشاپ برگزار می‌شود که زبان‌آموزان می توانند با انتخاب ساعت و روز مشخص شده، در ورکشاپ شرکت کنند.
پس از ثبت نام در دوره، روز و ساعت هایی که ورکشاپ برگزار می شود توسط تیم پشتیبانی به زبان آموز اعلام می گردد.

در گروه تلگرام این سطح شما هر روز تکلیف خواهید داشت که توسط همکاران ما تصحیح خواهند شد.

Zero Speaking

1,235,000 تومان
مدرس : رضوان باغی

Zero Reading

1,235,000 تومان
مدرس : سعید رضایی