سایر دوره های زبان انگلیسی

در این دسته بندی دوره های جانبی که باعث پیشرفت و تقویت سطح زبان انگلیسی می شود قرار می گیرد. این دوره ها بصورت مستقل و جداگانه برای افرادی در نظر گرفته شده که در بعضی مهارت ها ضعیف هستند یا می‌خواهند یک مهارت خاص را تقویت کنند.
هر دوره بصورت جداگانه می تواند به شما برای رسیدن به هدف خود موثر باشد و خرید دوره ها پیش نیاز گذراندن دوره خاصی نیست.
هدف این دوره‌ها افزایش و تقویت پایه زبان انگلیسی است و زبان آموزان می‌توانند در کنار گذراندن دوره های خود، نسبت به خرید این دوره ها اقدام نمایند.

Lets Write 5

990,000 تومان
مدرس : سعید رضایی

Lets Write 10

1,800,000 تومان
مدرس : سعید رضایی

Lets Write 1 VIP

450,000 تومان
مدرس : سعید رضایی