دوره های MSRT

آزمون MSRT آزمونی است برای دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه های ایران را دارند. این آزمون 10 بار در سال برگزار می شود و از 3 بخش تشکیل شده که عبارتند از:
شنیدار 30 سوال
دستور زبان 30 سوال
خواندن و درک مطلب 40 سوال
و مجموعاً 100 سوال
من دکتر مهرداد رضائی عضو هیئت علمی دانشگاه در دوره آموزشی آمادگی آزمون MSRT به شما کمک میکنم که در این آزمون به راحتی قبول شوید.

خواندن و درک مطلب و واژگان آزمون MSRT

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی

دستور زبان و نگارش آزمون MSRT

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی

آموزش شنیدار و درک مطلب شفاهی آزمون MSRT

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی

خواندن و درک مطلب آزمون MSRT

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی