دوره های MHLE

آزمون MHLE سالانه 6 بار جهت سنجش مهارت زبان انگلیسی داوطلبان متقاضی در در رشته های پزشکی و پیراپزشکی داخل کشور برگزار می شود.
این آزمون از 4 بخش تشکیل شده که عبارتند از:
شنیدار 30 سوال
واژگان 20 سوال
دستور زبان 20 سوال
خواندن و درک مطلب 30 سوال
و مجموعاً 100 سوال
من دکتر مهرداد رضائی عضو هیئت علمی دانشگاه در دوره آموزشی آمادگی آزمون MHLE به شما کمک میکنم که در این آزمون به راحتی قبول شوید.

خواندن و درک مطلب و واژگان آزمون MHLE

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی

دستور زبان و نگارش آزمون MHLE

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی

آموزش شنیدار و درک مطلب شفاهی آزمون MHLE

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی

خواندن و درک مطلب آزمون MHLE

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی