دوره های EPT

آزمون EPT آزمونی است که دانشگاه آزاد هر ماه برای برای دانشجویان و متقاضیان دوره دکترای خود برگزار می کند.
این آزمون از چهار بخش تشکیل شده که عبارتند از:
واژگان 25 سوال
دستور زبان 40 سوال
خواندن و درک مطلب 20 سوال
Cloze Test 15 سوال
و مجموعاً 100 سوال
من دکتر مهرداد رضائی عضو هیئت علمی دانشگاه در دوره آموزشی آمادگی آزمون EPT به شما کمک میکنم که در این آزمون به راحتی قبول شوید.

دستور زبان برای cloze test آزمون EPT

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی

خواندن و درک مطلب و واژگان آزمون EPT

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی

دستور زبان و نگارش آزمون EPT

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی

خواندن و درک مطلب آزمون EPT

150,000 تومان
مدرس : دکتر مهرداد رضائی