IELTS Speaking Common Mistakes

IELTS Speaking Common Mistakes

10/10
از 1 کاربر
110,000 تومان
در این دوره به مشکلات رایج و عمومی زبان آموزان در Speaking IELTS می پردازیم.

استاد دوره: یاسمین واحدی نیکو

مدت دوره: 4 روز

فاصله باز شدن هر جلسه: 1 روز

تعداد بازدید: 3737

توضیحات دوره

در این دوره به مشکلات رایج و عمومی زبان آموزان در Speaking IELTS می پردازیم.

این دوره شامل 4 فیلم می باشد که با فاصله زمانی 1 روز باز می شوند.