سعید رضایی

من سعید رضایی هستم، مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد تهران مرکز و مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد واحد استان البرز اخذ کرده ام.

بیشتر از پانزده سال است که در حال تدریس زبان انگلیسی هستم. بیشتر از صد کارنامه ی آیلتس، تافل و پی تی ای در کارنامه کاری خود دارم. در خیلی از آموزشگاه های تهران تدریس کرده ام و مدت شش سال آموزشگاه خودم یعنی آموزشگاه پویا سخن را داشته ام. در مورد سوابق کاری در گذشته باید بگویم سهامدار و مدیر آموزش موسسه زبان ایران زمین و موسس و برنامه ریز آموزشی، مدرس آموزشگاه پویاسخن بوده ام .

در مورد دوره های آموزشی برای شرکت ها باید از همکاری با شرکت نفتی تسدید، تدریس به مدیران ارشد در سازمان شهرداری تهران، مدیر آموزش دوره های فوق برنامه در دبیرستان های سلام مدرس در وزارت صنایع و معادن و مترجم همزمان در سومین کنگره بین المللی مقاومت بین الملل اسلامی بوده ام.

Teacher's Courses