تالار افتخارات

با توجه به تعداد زیاد کارنامه های موفق کاربران در آزمون آیلتس و تافل، در این بخش سعی شده است فقط تعدادی از آنها را جهت ایجاد انگیزه در سایر کاربران قرار دهیم. کارنامه ها در آزمون های مختلف بین المللی(آیلتس، تافل و PTE) توسط کاربران سایت دوره سرا اخذ شده است.