دوره های False Beginner Teenagers

سلام به سطح False beginner نوجوانان خوش آمدید
با تهیه هر دو درس این سطح (Reading-speaking و Listening) شما می توانید از گروه های واتس اپ و کارگاه های آنلاین به مدت چهار تا شش هفته استفاده نمایید.
بیست و چهار ساعت بعد از خرید کامل درس های یک سطح، شما به گروه های واتس اپ و کارگاه های آنلاین ملحق خواهید شد.
توجه داشته باشید بسته هایی که تهیه می فرمایید فقط و فقط 30% از آموزش ما خواهند بود، و تنها با تهیه هر دو درس 70% دیگر به شما ارئه خواهد شد. 70% دیگر شامل 40% دو گروه واتس اپ و 30% حضور در کارگاه های آنلاین است.

کارگاه های آنلاین دو روز در هفته برگزار می شوند.
دراین سطح شما دو گروه واتس اپ خواهید داشت که هر کدام مدرس خود را دارد. در گروه های واتس اپ این سطح شما هر روز تکلیف خواهید داشت که توسط همکاران ما تصحیح خواهند شد.

False Beginner Teenagers Listening & Accent

370,000 تومان
مدرس : سحر نجاتی

False Beginner Teenagers Reading & Speaking

370,000 تومان
مدرس : سعید رضایی