دوره های False Beginner Teenagers

سلام به سطح False beginner نوجوانان خوش آمدید
با تهیه هر دو درس این سطح (Reading-speaking و Listening) شما می توانید از گروه های تلگرام و کارگاه های آنلاین به مدت چهار تا شش هفته استفاده نمایید.
بیست و چهار ساعت بعد از خرید کامل درس های یک سطح، شما به گروه های تلگرام و کارگاه های آنلاین ملحق خواهید شد.
توجه داشته باشید بسته هایی که تهیه می فرمایید فقط و فقط 30% از آموزش ما خواهند بود، و تنها با تهیه هر دو درس 70% دیگر به شما ارئه خواهد شد. 70% دیگر شامل 40% دو گروه تلگرام و 30% حضور در کارگاه های آنلاین است.

برای این دوره، یک روز در هفته ورکشاپ برگزار می‌شود که زبان‌آموزان می توانند در آن ورکشاپ شرکت کنند.
پس از ثبت نام در دوره، روز و ساعتی که ورکشاپ برگزار می شود توسط تیم پشتیبانی به زبان آموز اعلام می گردد.

در گروه های تلگرام این سطح شما هر روز تکلیف خواهید داشت که توسط همکاران ما تصحیح خواهند شد.

False Beginner Teenagers Reading & Speaking

1,235,000 تومان
مدرس : سعید رضایی

False Beginner Teenagers Listening & Accent

1,235,000 تومان
مدرس : سعید رضایی