چرا نباید گرامر بخوانیم؟

چرا نباید گرامر بخوانیم؟
تعداد بازدید: 1184
چرا نباید گرامر بخوانیم؟ اغلب زبان آموزان گمان میکنند برای یادگیری بهتر زبان جدید نیاز به مطالعه گرامر و دستورهای زبانی پیچیده دارند. در حقیقت برای یادگیری زبان دوم مانند زبان مادری خود، نیازی به مطالعه ی گرامر ندارید. .