تقویت مهارت شنیداری 4

تقویت مهارت شنیداری 4
تعداد بازدید: 717

جهت تقویت مهارت شنیداری نیاز به تکرار روزانه تمرین‌های شنیداری دارید. مطابق دستور نوشته شده فیلم‌ها رو هر روز تمرین کنید تا در مدت کوتاهی شاهد تغییری بزرگ باشید.

۱. ابتدا فیلم را بدون زیر نویس چند بار نگاه کنید

۲. قلم و کاغذ بردارید و هر چند کلمه فیلم را استاپ زده و هر آنچه را که میشنوید یادداشت کنید نکته: قسمت‌هایی که متوجه نشده‌اید را خالی بگذارید.

۳. فیلم را با زیرنویس دیده و با نوشته خود تطبیق دهید، با خودکاری متفاوت اشتباهات را تصحیح و جاهای خالی را پر کنید

۴. اگر کلمات برایتان سخت بود از دیکشنری کمک بگیرید

۵. فیلم را بارها تماشا و چند جمله‌ای که برایتان جالب بوده را در طول روز تکرار کنید.

.