نوشین صیامی

نوشین صیامی

سلام من نوشین صیامی هستم دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش از کانادا و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شیراز.

 

هنوز دانشجوی کارشناسی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی بودم که تدریس را شروع کردم. بعد از آن مترجم و کارشناس روابط بین الملل چند شرکت بازرگانی شدم. بعد از مدتی تصمیم گرفتم تحصیلاتم را ادامه دهم.

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی را از دانشگاه دولتی شیراز گرفتم. و در حالیکه چندین سال سابقه تدریس داشتم به فکر مهاجرت افتادم.

چند سال به کانادا رفتم و در آنجا ارشد دومم را در رشته ی آموزش از دانشگاه UNB گرفتم.

در طول دوره ی دانشجویی در کانادا، همزمان چندجا مشغول به کار بودم‌. دستیار پژوهشی استادم در دانشگاه، دستیار اجرایی Tesl Canada و همینطور مربی یک افتراسکول بنام YMCA بودم.

همزمان با دفاع پایان نامه به استخدام دانشگاه YORKVILLE درآمدم و یکسالی را مشاور پذیرش رشته ی روانشناسی در مقطع ارشد بودم‌.

در حال حاضر هم با افتخار به ایران برگشتم و در کنار همکاران از آموزش زبان انگلیسی لذت می برم.

Teacher's Courses