غزل رخشان

غزل رخشان

غزل رخشان هستم دانشجوى مهندسى نرم افزار

به مدت 7 سال زبان آموز كانون زبان ايران بودم و ديپلم زبان خود را با نمره 98 از اين موسسه كسب كردم.

پس از آن موفق به دريافت مدرک Academic IELTS با Total 7.5 شدم.

اكنون در شركت كامپيوترى داتيس به عنوان UI designer و Game developer مشغول هستم.

از بهار 1400 افتخار همكارى با مجموعه دوره سرا را دارم و امیدوارم بتوانم به زبان آموزان برای رسیدن به اهدافشان کمک کنم.

Teacher's Courses