شکوفه حیدری

شکوفه حیدری

شکوفه حیدری هستم، مهندس الکترونیک از دانشگاه آزاد خوزستان و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد الکترونیک از دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

همیشه درس زبان انگلیسی رو دوست داشتم و بهترین نمره رو در مدرسه و دانشگاه می گرفتم اما هیچوقت نمی تونستم انگلیسی صحبت کنم چون که به شدت خجالتی بودم واعتماد به نفس نداشتم که البته فکر کنم روش نادرست آموزش زبان در مدارس علت اصلی این امر بود.

از سال 90 مهندس ناظر تاسیسات برفی ساختمان هستم و با شرکت های مختلف در زمینه ابزار دقیق همکاری کردم.

در سال 1400 پس از گذراندن یک دوره توانستم نمره 7.5 آکادمیک آیلتس در موسسه دوره سرا کسب کنم و هم اکنون از مدرسان زبان انگلیسی مجموعه دوره سرا می باشم.

Teacher's Courses