Learn English Broadcast 2

Learn English Broadcast 2
تعداد بازدید: 795

دانلود

قسمت دوم پادکست یادگیری انگلیسی (Learn English Broadcast)، با لهجه ی امریکن

این پادکست از جملات کوتاه و کلمات محدودی استفاده کرده و مناسب زبان آموزان سطوح ابتدایی می باشد.