دوره های Zero Teenagers

سلام به سطح Zero نوجوانان خوش آمدید.
با تهیه هر دو درس این سطح (Reading و Speaking) شما می توانید از گروه تلگرام و کارگاه های آنلاین به مدت چهار تا شش هفته استفاده نمایید.
بیست و چهار ساعت بعد از خرید کامل درس های یک سطح، شما به گروه تلگرام و کارگاه های آنلاین ملحق خواهید شد.
توجه داشته باشید بسته هایی که تهیه می فرمایید فقط و فقط 30% از آموزش ما خواهند بود، و تنها با تهیه هر دو درس 70% دیگر به شما ارئه خواهد شد. 70% دیگر شامل 40% گروه تلگرام و 30% حضور در کارگاه های آنلاین است.

برای این دوره یک ورکشاپ در طول هفته برگزار می‌شود که زبان‌آموزان می توانند در آن ورکشاپ شرکت کنند.

در گروه تلگرام این سطح شما هر روز تکلیف خواهید داشت که توسط همکاران ما تصحیح خواهند شد.

Zero Speaking Teenagers

1,235,000 تومان
مدرس : رضوان باغی

Zero Reading Teenagers

1,235,000 تومان
مدرس : سعید رضایی