Pre-Intermediate Teenagers Reading-Based Writing

Pre-Intermediate Teenagers Reading-Based Writing

9/10
از 6 کاربر
1,235,000 تومان
به دوره ی رایتینگ با بکارگیری ریدینگ برای نوجوانان خوش آمدید.

استاد دوره: سعید رضایی

مدت دوره: 7 هفته

فاصله باز شدن هر جلسه: 5 روز

تعداد بازدید: 2603

توضیحات دوره

اکثراً زبان آموزان در مهارت رایتینگ به اندازه سایر مهارت ها تسلط ندارند. دلیل اصلی مشکل رایتینگ زبان آموزان ناشی از نداشتن شناخت خوب آنها نسبت به ریدینگ در زبان انگلیسی است. ارائه دادن تمپلیت نیز مانند این می ماند که مادر خانواده به کودک غذایی بدهد که فقط خود مادر دوست دارد و آن غذا مطلوب کودک نباشد، بعد از مدتی آن کودک نه تنها رشد مطلوب نخواهد داشت بلکه سوء تغذیه نیز خواهد گرفت. مدرس ها اکثرا واژگان یا ساختارهایی را ارائه میدهند که هم وزن با زبان انگلیسی زبان اموزان نیست و در نتیجه متنی تولید میشود که کاملا ناهمگن است.

در دوره های رایتینگ با بکارگیری ریدینگ، من، سعید رضایی، سعی داشته ام تا خواندن به منظور نوشتن بهتر را به شما آموزش بدهم. در این دوره ها برای شما قسمت هایی از متن های مختلف را می خوانم و چهار نکته ی اساسی را در آنها برای شما بررسی خواهم کرد.