(starter) Dead Man’s Money

(starter) Dead Man’s Money
تعداد بازدید: 1228

This award-winning collection of adapted classic literature and original stories develops reading skills for low-beginning through advanced students.

کتاب پول مرد مرده برگرفته از رمانی کلاسیک با همین نام مناسب سطوح مبتدی (starter) بوده و به تقویت مهارت خواندن زبان آموزان کمک میکند.