راهنمای سایت دوره سرا

به سایت دوره سرا خوش آمدید

در فیلم روبرو توضیحاتی در مورد نحوه ی استفاده از سایت داده شده است.

قبل از تهیه ی دوره ها و کارگاه ها می بایست فرم تعیین سطح را پر کرده و پس از تعیین سطح توسط مدرس، سطح و دوره ی مناسب به شما پیشنهاد داده می شود.

مطمئن باشید در صورت اختصاص دادن وقت و انرژی کافی جهت آموزش زبان انگلیسی، نتایج بسیار خوبی خواهید گرفت.

کلاس های سایت دو دسته هستند:

  • دسته اول کلاس هایی هستند که بصورت فیلم آموزشی تهیه شده اند و پس از خرید آنها می توانید فیلم آموزشی را مشاهده نمایید. جلسات دوره ها بصورت هفته به هفته باز شده و در جلسه اول نمی توانید همه ی فیلم ها را مشاهده کنید. دلیل آن هم اطمینان از تماس کاربر با مدرس و انجام تکالیف مرتبط با هر جلسه است.
  • دسته دوم کارگاه ها هستند. پیشنهاد ما تهیه ی دوره و کارگاه مرتبط با آن دوره بصورت همزمان است، زیرا دوره و کارگاه مکمل یکدیگر هستند. کارگاه ها دو بخش دارند، بخش اول شرکت در کلاس های آنلاین از طریق سامانه کلاس آنلاین دوره سرا است و بخش دوم انجام تکالیف و ارسال آن برای مدرس ها جهت تصحیح است. مدرس ها پس از تصحیح تکالیف، تک به تک با زبان آموزان در ارتباط هستند و به آموزش و رفع اشکال آنها می پردازند.