کلاس‌های فقط مکالمه زبان انگلیسی

دوره فقط مکالمه 203

2,650,000 تومان
مدرس : سمیرا ولی پور گودرزی
تعداد جلسات : 10 جلسه
ظرفیت : 5 نفر

دوره فقط مکالمه 305

2,650,000 تومان
مدرس : زهرا باصری
تعداد جلسات : 10 جلسه
ظرفیت : 4 نفر

دوره فقط مکالمه 515

2,650,000 تومان
مدرس : محمدحسین کچوئی
تعداد جلسات : 10 جلسه
ظرفیت : 6 نفر

دوره فقط مکالمه 613

2,650,000 تومان
مدرس : زهرا نداف
تعداد جلسات : 10 جلسه
ظرفیت : 4 نفر

دوره فقط مکالمه 712

2,650,000 تومان
مدرس : محمدحسین کچوئی
تعداد جلسات : 10 جلسه
ظرفیت : 5 نفر

دوره فقط مکالمه 812

2,650,000 تومان
مدرس : مهتاب حق شناس
تعداد جلسات : 10 جلسه
ظرفیت : 4 نفر

دوره فقط مکالمه 815

2,650,000 تومان
مدرس : پوریا امیدواری
تعداد جلسات : 10 جلسه
ظرفیت : 5 نفر