انگیزه نامه بورسیه رایگان

فرم انگیزه نامه

لطفاً از طریق فرم زیر انگیزه خود برای شرکت در بورسیه رایگان آموزش زبان انگلیسی بطور کامل بیان کنید.
لازم به ذکر است که طبق برنامه دوره سرا، امسال 15 نفر بصورت کاملاً رایگان برای آموزش زبان انگلیسی بورسیه می شوند.
توجه داشته باشید که این بورسیه برای افرادی است که سطح زبان صفر دارند.