اساتید

لیست اساتید

سعید رضایی

طراح و مدرس آیلتس - تافل - پی تی ای با بیش از 10 سال سابقه تدریس

محمد صادقی

مدرس نمونه دوره های فشرده زبان انگلیسی با روش نوین آنالیزی بر پایه سیستم ESL به لهجه امریکایی

رضا سلطانی

طراح و مدرس آیلتس - تافل - پی تی ای با بیش از 10 سال سابقه تدریس

علیرضا خوشدل

مدرس نمونه دوره های فشرده زبان انگلیسی با روش نوین آنالیزی بر پایه سیستم ESL به لهجه امریکایی

امین محمدی

طراح و مدرس آیلتس - تافل - پی تی ای با بیش از 10 سال سابقه تدریس